Kurumsal İlişki Ağı

NESİAD’IN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

1991 yılından beri faaliyetlerini sürdüren NESİAD, istihdam ve kalkınmada ülke ekonomisine katkıda bulunan iş adamlarımıza öncülük etmeyi, ortak çaba ve gücü organize etmeyi, bölgesel gelişime katkıda bulunmayı, sorunlara ortak olmayı, çözüm yolları üretmeyi amaç edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için ortak gücün, kollektif birlikteliğin oluşturulması ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler üretmekte ve yürütmektedir. NESİAD üyesi firmalar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Üretimleri, istihdama katkıları, ihracatları ile makro ekonomide etkili olan NESİAD üyeleri arasında ülkemizi ulusal ve uluslararası ekonomide temsil eden önemli markalar da yer almaktadır.

NESİAD’IN KURUMSAL İLİŞKİ ÇEVRESİ

NESİAD, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü ekonomik, sosyal, ve siyasal projenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, aktif rol üstlenen bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu sebeple yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı etkileyen, yöneten ve karar veren her kişi ve kurumla ilişkiler geliştirmeyi ve sürdürmeyi arzu etmektedir. NESİAD, aynı zamanda siyasi, mülki ve iktisadi kurumlar ve idarecileri; üniversite, işadamları ve örgütleri, vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile ülkemiz iş çevreleri ile diyalog halindedir ve bu diyaloğu arttırmak için sorumluluk üstlenmektedir.

Merkezini ve sekreterya yapılanmasını Nevşehir’de kuran NESİAD yerel ve ulusal aktörlerle yakın işbirliği yürütmektedir. Ulusal aktörlerin yerel yönetimlerde oynadığı rolün uygulamadaki etkisinin bilincinde olan NESİAD özellikle Ankara ve İstanbul’daki ilişki çevresine önem vermekte, bürokratlar, akademisyenler, yaptığı işte ulusal çapta etkin bir pozisyonda bulunan tüm çevrelerle yakın ilişkiler kurmakta, fikir alışverişi yapmaktadır.

Herhangi bir siyasi görüşe bağlı olmaksızın farklı çevrelerden isimlerin bir araya geldiği buluşmalar ile derneğin etki alanı genişletilmektedir. Bu sayede ulusal ve yerel sorunlara karşı tutunulan duyarlı yaklaşım geniş bir çevrede etki uyandırmaktadır. Ayrıca NESİAD; İSO, İTO, İTKİB, MÜSİAD, TUSKON, ASKON gibi kurumlarla güçlü iletişim bağları ile yakın ilişki kurmaktadır.