NESİAD Nedir ?

NESİAD, Nevşehir Sanayici ve İş adamları Derneği dir. Nevşehir’lilerin ihtiyaç duyduğu aktif bir işadamları örgütüdür. 1991 yılında  orta ve büyük ölçekli işletmelere sahip Nevşehirli iş adamlarının girişimiyle kurulmuş bir dernektir. Merkezi Nevşehir dedir. Nevşehirli iş adamları arasında ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi, işbirliğinin arttırılması, NESİAD’ın temel amacıdır. NESİAD, Nevşehir ve Nevşehir’lilerin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı da kendine bir görev addetmektedir. Nevşehir başta olmak üzere ülkemiz için fayda sağlayacak her türlü ekonomik, sosyal ve projenin oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde aktif rol almayı istemektedir.

NESİAD ne zaman kuruldu? Kimler kurdu?

NESİAD 1991 yılında farklı sektörlerden Nevşehirli iş adamlarının birlikteliği ile kurulmuştur.

 

NESİAD neyi amaçlıyor?

NESİAD, Nevşehirli iş adamları arasında ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi, işbirliğinin artırılmasını amaçlıyor. 1991 yılından beri faaliyetlerini sürdüren NESİAD, Nevşehirli İş Adamlarını temsil eden en güçlü yerel iktisadi örgüttür. İlimiz ve ülkemizin kalkınmasında iş adamlarımıza öncülük etmeyi, ortak çaba ve gücü organize etmeyi, bölgemiz insanın ve çevresinin gelişmesine katkıda bulunmayı, sorunlarına ortak olmayı, çözüm yolları üretmeyi ve yol göstermeyi amaç edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için ortak gücün, kolektif birlikteliğin oluşturulması ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler üretmekte ve yürütmektedir. Ayrıca NESİAD, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için yarar getirecek her türlü ekonomik ve sosyal projenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, aktif rol üstlenen bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu sebeple şehrimizi, insanımızı etkileyen, yöneten ve onlar adına karar veren her kişi ve kurumla ilişkiler geliştirmeyi ve sürdürmeyi arzu ediyor.