NEVŞEHİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Vizyon - Misyon

NESİAD’ın misyonu; bünyesindeki farklı sektörlerde ki iş insanları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak, üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamuoyu önderleri ile ilişkiler geliştirerek üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil ilişkileri içerisinde olmalarına rehberlik etmek, iş dünyasının sorunlarını tespit edip giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, yerel, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlayıp üyelerle ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve bu projelerin gerçekleşmesinde rol oynamaktır.

 

NESİAD’ın vizyonu: Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, serbest piyasa ve liberal ekonomi ilkelerini özümsemiş; ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyeti olan, gündem yaratan ve yaptırım gücüne sahip bir NESİAD.

 

NESİAD’ın ilkeleri: ekonomik alanda iş birliğini, sosyal alanda paylaşmayı, siyasal alanda uzlaşmayı ilke edinmiştir. NESİAD yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olmayı ilke edinmiştir. Derneğin şeffaflığı ve demokrasiyi temel alan yaklaşımı ilişkilerde saygıyı, davranışlarda olgunluk ve tutarlılığı, iş birliğinde uyum ve hakça paylaşımı öngörmektedir.